Ontdekken Doornik

Presentatie

De ontdekking van de stad met vijf klokkentorens en haar Europese geschiedenis geïllustreerd met 250 foto’s van haar omvangrijk artistiek patrimonium

Al bij de eerste stappen in de stad wordt je door Europa’s geschiedenis overrompeld. Bij de dood van Lodewijk de Vrome is het rijk van Karel de Grote verdeeld onder zijn drie zonen. Karel de Kale krijgt Oost-Francië, daaruit groeit het koninkrijk Frankrijk. De Schelde wordt een natuurlijke grens en Doornik is verdeeld over Frankrijk, linkeroever, en het Germaanse Rijk, rechteroever. De stad is het doelwit van begerigheid, ten rechte of ten onrechte, met of zonder reden, door de vele erfenissen onder de families van graven, baronnen, koningen en keizers die trouwen, in onmin raken of zich verzoenen naargelang hun erfdeel, drang naar grootheid of eerzucht.

Doornik is eerst Gallisch, daarna Romeins, Frans, autonoom, Bourgondisch, Engels, Spaans, Hollands, Belgisch, Duits… Tijdens de Franse Revolutie ontstaat het departement Jemmappes met inbegrip van Doornik. Na de val van Napoleon eist de koning van Frankrijk, tijdens het verdrag van Parijs, dat Doornik weer bij zijn koninkrijk wordt gevoegd. Het is zo dat in 1814, tijdens het Congres van Wenen, de wieg van Frankrijk, de hoofdstad van het rijk der Franken, zich in het koninkrijk van de Nederlanden bevindt, dat Holland en België verenigt onder de heerschappij van Willem I, prins van Oranje-Nassau. Tegen deze protestantse en autoritaire koning zal de Belgische revolutie uitbarsten, het Franse leger snelt de jonge Belgische natie ter hulp en bezet de citadel van Antwerpen om de Hollanders te verdrijven.

Hoewel de Doorniknaren deel uitmaken van het Graafschap Vlaanderen blijven ze trouw aan de kroon van Frankrijk, de drie koninklijke leliën versieren het wapenschild. De brief van Jeanne d’Arc die zij naar de Doorniknaren stuurt vat deze complexe situatie samen:  » 25 juin 1429 Gentilz et loiaux Franchois (gentils et loyaux Français) de la ville de Tournay, la Pucelle vous fait savoir des nouvelles de par-de-cha que en VIII jours elle a cachié (chassé) les Anglais…». Het is oorlog tussen de hertogen van Bourgondië, geallieerden van de koning van Engeland, en het hof van Frankrijk. Jeanne, die de koning van Frankrijk verdedigt wordt door de Bourgondiërs gevangen en verkocht aan de Engelsen.

Lodewijk XIV maakt van Doornik de 4de stad van Frankrijk en de hoofdstad van Vlaanderen. De stad wordt versterkt en door het optrekken van een citadel wordt zij «verrou de son pré carré»(de grendel van haar streek). In de 19de eeuw is de stad rijk, de politieke en economische machthebbers zullen de stad naar buiten laten treden en de versterkte omwallingen ontmantelen. De middeleeuwse binnenstad maakt plaats voor een moderne en wereldgerichte stad. De stad Doornik ziet eruit zoals hij nu nog steeds is.

Als grens en communicatiestad wordt Doornik vaak belegerd, veroverd, vernield en heropgebouwd… De Romeinen maken er hun Tweede Rome van, maar in de 3de eeuw weigeren de bewoners het tribuut te betalen en de stad wordt door de bezetter met de grond gelijk gemaakt net zoals in 1940 wanneer de Duitse bombardementen het historische centrum van Doornik zullen vernielen.

Oorspronkelijk strekt het graafschap van Vlaanderen zich uit van Duinkerke tot Zeeland ook Rijsel, Doornik en Kortrijk horen erbij. Is het de genesis van de Eurometropool die de economische, culturele en historische banden van deze eurozone doet voortleven, die de rechteroever wat aanvreet, in het vroegere Germaanse rijk en die het zo moeilijk maakt om Picardisch Wallonië te begrijpen? De geschiedenis van Doornik staat in haar muren gegrift. We stellen u een eerste kennismaking voor van deze stad, die soms zo moeilijk te vatten is, we nemen u mee naar het hart van haar geschiedenis, die u zult ontdekken doorheen de vele geschiedkundige sporen tijdens uw wandeling door deze duizendjarige stad die in Europa’s Grote Geschiedenis een belangrijke rol speelde.

Technische dossier

  • Voorwoord van Rudy Demotte, burgemeester van Doornik
  • Door : Bernard Desmaele en Pierre Peeters, met medewerking van Alain Bonnet.
  • Formaat 200 x 200 mm, 96 bladzijden, 250 afbeeldingen van het monumentale patrimonium van Doornik, quadrichromie, gestreken papier 170gr.
  • Geplastificeerde boekomslag met twee flappen, 350 gr.
  • Foto’s van Pierre Peeters
    Nederlandstalige vertaling : Annie Tack – Goodworking
  • ISBN : 978-2-87561-010-2
Commander cet ouvrage

Inleiding van Rudy Demotte, burgemeester

Doornik ontdekken is zonder twijfel een uitstekende manier om de ontegensprekelijke rijkdom en de vele schatten van dit uitzonderlijke patrimonium op de voorgrond te brengen en die onze stad hebben gevormd tot wat zij nu is. Men zegt dat zij trots is, zelfs hooghartig, ik zou eerder zeggen bescheiden en veel te ingetogen. Doornik was de bakermat van Frankrijk, een grensstad tussen het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk en werd door de loop der tijden vele keren belegerd.

Doornik ontdekken doet ons kijken, dromen, verzinnen maar ook beseffen: onze Stad was steeds een draaispil van de Geschiedenis die ons lot heeft bepaald. Haar naam is intiem verbonden met namen van vooraanstaande personen, haar kasseien, muren, huizen bevatten nog de sporen van de gebeurtenissen die zij doorheen de eeuwen meemaakte en die haar deze bijzondere unieke stijl geven.

Bij het doorbladeren van dit zowel didactische als praktische boek, vindt men de sleutels voor het ontrafelen van de schatten die deze stad bezit, om ze beter te begrijpen, het is een prachtig visitekaartje voor onze stad. Het is inderdaad een historische stad, maar die resoluut toekomstgericht is. Haar versterkte stadsmuren waarvan slechts hier en daar nog wat rest vormen de omtrek van de vernieuwde, moderne stad doorkruist door belangrijke verkeersaders. Het is een stad die zich elke dag vernieuwt, zowel steunend op haar historische patrimonium als op haar 21ste eeuwse aanblik. Daarvoor dienen al deze ingrijpende en snelle werven die her en der in de stad worden uitgevoerd.

Met deze gids nodig ik u uit Doornik op een andere manier te ontdekken, haar te doorkruisen zoals de Schelde die haar zo aangenaam om te leven maakt. Wandel door de smalle straatjes, geniet op de Grote Markt van een heerlijk Doorniks drankje. Neem de tijd, en u zal ontdekken dat Doornik nog verrassender, nog rijker is dan u ooit heeft gedacht.